Forretningsudvikler & Sparringspartner

Lasse Eberhart.

Jeg har bred og dyb erfaring inden for strategi, forretningsudvikling, ledelse og læring. Jeg har arbejdet med alle områder i både det private erhvervsliv og i uddannelsesbranchen. Jeg er tilmed vokset op i en familie der ejede og drev egen virksomhed, så jeg har i bogstaveligste forstand fået virksomhedsledelse og forretningsudvikling ind med modermælken. Jeg har både praktisk knowhow og teoretisk tæft. Jeg har selv været leder og stået i de vanskelige situationer ift. både forretningsstrategiske og personalemæssige beslutninger. Desuden har jeg trænet og uddannet eksisterende og kommende ledere. Samtidig har jeg en kandidatuddannelse i netop virksomhedsledelse.

Min kombinerede profil, i både forretningsudvikling og læring, bevirker at jeg dels er god til at sætte mig ind i din virksomheds situation og dels er god til at få udviklingstanker omsat i praksis hos de mennesker der skal arbejde med den. Med andre ord – jeg har blikket rettet mod både forretningen og de mennesker der udgør forretningen. Jeg kan dermed give jer perspektiv i udviklingen af jeres forretning, og samtidig facilitere de lærings- og udviklingsprocesser der er nødvendige for at nye tiltag kan implementeres i både organisationsstrukturen og -kulturen. 

EBERHARTS forretningsmodel

EBERHARTS forretningsmodel er sammensat med det formål at kunne bidrage bedst muligt til udvikling af kundens forretningsmodel. Det betyder helt præcist at EBERHART prioriterer at arbejde med færre kunder i stedet for en konstant jagt efter flere kunder. Det har den fordel for dig som kunde at du møder EBERHART i øjenhøjde og med nærvær. Du møder en aktiv sparringspartner som har en naturlig tålmodighed og nysgerrighed på udvikling af din forretning. EBERHART tror ganske enkelt ikke på smarte konsulentfloskler og quickfixes. I stedet er EBERHARTS fokus på at få forankret de strategiske tanker i praksis, så du som kunde rent faktisk får udviklet din organisation og forretning. Med andre ord: Mindre strategisk snik-snak – mere strategisk handling. 

EBERHART værner om selve eksekveringen og går derfor aktivt med ind i din praksis og faciliterer udviklingsprocessen, så det sikres at strategien bliver til virkelighed. EBERHART går tilpas langt ind i jeres dagligdag og organisation til at kunne forstå jeres situation, udfordringer og muligheder. Samtidig holder EBERHART tilpas afstand til at kunne se jeres situation med andre øjne – og dermed give jer perspektiv og konstruktiv sparring. EBERHART giver på den ene side dig som kunde en unik mulighed for fornyet refleksion og selvindsigt i forløbet. På den anden side sørger EBERHART for at jeres gode strategiske intentioner ikke går i vasken og kvæles i den daglige drift. EBERHART faciliterer processen – fra udvikling til forankring i praksis.


  • Vejlsøvej 51, Bygning O, 8600 Silkeborg

  • CVR nr: 41776412

  • Eberhart. 
    Design by PLICO.